Låt experterna tona rutorna på din bil

Låt oss slå ett slag för oss alla i branschen som tonar rutor på bl.a. bilar! Sedan något år tillbaka kan du faktiskt solfilma bilen helt själv, om du inte redan visste det, så vet du det nu! Den enda fördelen jag kan ge till detta alternativ är att det ju faktiskt i många fall blir billigare att beställa en …